Od založení společnosti máme uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost vůči škodám, zraněním a dalším nepříjemnostem s nejsilnějším hráčem na trhu v oblasti podnikatelského pojištění – Českou pojišťovnou a.s. Hlídání dětí od IMIMI je proto bezpečné.

Pojistné plnění do výše 5.000.000,- Kč pokrývá veškeré nepříjemnosti v případě úrazu či újmy na zdraví dítěte, závažné nemoci nebo prokázané zavinění škody na majetku ve Vaší domácnosti. V případě, že by k takové situaci došlo ze strany naší pečovatelky, jsme připraveni a ochotni se tomuto faktu postavit čelem, náležitě celou věc vyšetřit a kompenzovat veškeré prokázané škody.

česká pojišťovna